Jag har även fått tag i de eftertraktade öppna spisarna från Lundby. En av dem fanns med i en “låda” av andra saker jag köpte från Tradera och den andra fick jag köpa i samband när jag köpte Dallas-huset. Inget överpris på någon av dem. smiley