En annan våning som jag renoverat är denna. Det lilla rummet skall bli en offentlig toalett till dockskåpsdockorna. Här har jag både tapetserat och lagt nytt golv. Även målat och satt dit tak- och golvlister.

Det stora rummet skall bli en matbutik. Här var tapeter och golv i bra skick så jag målade och satte dit tak- och golvlister.