Här är det nya dockskåpet i sin helhet. Alla undervåningar är inte nya utan det är det översta skåpet och den första undervåningen som är nytt. Trädgården är också lite nyare. Fick fixa lite för att den skulle passa till en äldre undervåning.